Näin me toimimme

Yhdistyksen (seuran) tarkoituksena on edistää pyöräilyharrastusta Uudellamaalla, erityisesti pääkaupunkiseudulla ja sen liepeillä. Toiminnan tavoitteena on tarjota jäsenille hyviä elämyksiä pyöräilyn ja siihen liittyvän tekemisen parissa - kunkin jäsenen itselleen asettamia tavoitteita kunnioittaen.


Toiminta painottuu kuntopyöräilyyn, virkistystoimintaan ja pyöräilyn osa-alueiden teemailtoihin. Maantiepyörä on pääasiallinen työkalumme. 

Toimintansa tukemiseksi seura kerää jäseniltään maksuja, joilla katetaan toiminnasta aiheutuvat kulut.

Arvojamme ovat moniarvoisuus, vastuuntuntoisuus, vapaaehtoisuus ja avoimuus.

Moniarvoisuudella tarkoitamme sitä, ettei seuran jäseniä luokitella kielen, ammatin, kunnon, varallisuuden, iän eikä muidenkaan ominaisuuden perusteella, ja että jokaisella jäsenellä on pyöräilyharrastuksensa suhteen oikeus yksilöllisiin valintoihin sekä omia tarpeita ja tavoitteita parhaiten palvelevien harrastustapojen valintaan, kunhan tämä ei häiritse tai vaikeuta toisten jäsenten tai seuran toimintaa, eikä merkitse näiden resurssien tai työpanoksen hyväksikäyttöä.

Seuran tasolla vastuuntuntoisuus merkitsee toiminnan jatkuvuuden turvaamista, resurssien tehokasta, oikeudenmukaista ja tasapuolista käyttämistä seuran tavoitteita ja intressejä palvellen, ja sitä, että jäsenten pitkän tähtäimen kokonaisetu on aina tärkeämpi kuin yksittäisten jäsenten tai ryhmien etu.

Kaikki osallistuvat toimintaan vapaaehtoisesti.

Avoimuus on sitä, että seuran päätöksenteko ja sen valmistelu ja päätösten aiheuttama rakentava kritiikki ovat avointa, että jokaisen jäsenen mielipidettä ja näkemystä kunnioitetaan, ja että jäsenten esittämät näkökulmat pyritään ottamaan toiminnassa huomioon.


Jos kiinnostut toiminnastamme, hae jäsenyyttä yläpalkin "Liity jäseneksi" -osiosta, tai kysele lisää vaikkapa alla esitellyiltä seuran hallituksen jäseniltä.